Søndag 24. marts – Generalforsamling og foredrag om kinesisk medicin og det gode liv

Generalforsamling: SØNDAG den 24. marts kl. 10.00 – 11.30 – Foredrag kl 12.00-14.00

Sted: Fjordsgade Forenings- og Fritidshus, lokale 1.3 N.J. Fjords Gade 2 8000 Aarhus C

FORENINGEN VIL GERNE INVITERE TIL MORGENMAD OG EFTERFØLGENDE FOREDRAG

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
4. Foreningens budget
5. Næste års kontingent
6. Indkomne forslag.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
7. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
Den siddende bestyrelse består af: Mette Holm, Janne Bjerre Madsen, Karsten Jakobsen, Henrik Giversen og Gabriel Rosschou
Suppleant er: Lone Ditmer
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor er: Peter Iversen, suppleant: Ketty Hansen
9: Eventuelt

Husk at indbetale kontingentet for 2019. Bliv medlem: Indbetal årskontingentet, 150 kr. på foreningens konto, Jyske Bank 5073 1549718, mærket navn og kontingent, og send mail-adresse til Sekretær Henrik Giversen henrikgiversen@gmail.com for at få nyhedsbrev.

kl. 12.00 – 14.00 Kinesisk medicin og det gode liv v. Steen Fuglsang – uddannet kinesisk læge og akupunktør. Der vil komme en på briksen til en akupunkturbehandling. Læs mere om Steen på http://www.fuglsang-akupunktur.dk/
Arrangementet er gratis for medlemmer af tai chi foreningen (se nederst for, hvordan du kan tilmelde dig). Gæster og ikke-medlemmer betaler kr. 50,- 

 

 

Lørdags Tai Chi 16. marts, 27. april og 18. maj

Lørdag 16. marts, 27. april og 18. maj

Formiddagsmodul (10-12:30). Træning begyndere og letøvede

Eftermiddagsmodul (13:30-16:00). Træning øvede bla. med partnerøvelser

Underviser: Karsten Jakobsen

Sted: FOF lokale 22 – Søndergade 74, Aarhus

Pris for en lørdag: 350 kr  (900 kr. for alle tre lørdage)

Pris for et modul: 200 kr

Tilmelding til Karsten: karstentao@gmail.com  eller mobil: 30 26 87 08